Logo initiatevenLimburg

  • header

 

 

 

De wetenschappelijke verenigingen voor orthopeden en de reumatologen hebben nieuwe kennisagenda’s gelanceerd. Deze agenda’s zijn bedoeld als eerste stap in kennisverwerving over de beste zorg bij specifieke aandoeningen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van de kennisagenda’s.

In de kennisagenda’s staan onderzoeksvragen centraal zoals of e-health toepassingen kunnen bijdragen aan betere zorg voor reumapatiënten, meer zorg op de juiste plek en lagere zorgkosten. Is een spreidbroekje eigenlijk wel de beste optie bij baby’s met een milde vorm van heupdysplasie? De nieuwe kennisagenda’s van orthopeden en de reumatologen bevatten de belangrijkste vragen uit de dagelijkse praktijk die nader onderzocht moeten worden, aldus de FMS.
E-health in reumatologie

De reumatologen willen onder meer de waarde van e-healthinterventies onderzoeken in vergelijking met de huidige zorg bij patiënten met een inflammatoire reumatische ziekte. Willem Lems, reumatoloog en werkgroepvoorzitter, zegt hierover: “E-health is een veelbelovende ontwikkeling. Een afname van het aantal consulten door inzet van e-health kan de druk op de zorg verlagen. Het kan bijdragen aan meer zorg op de juiste plek én de zorgkosten omlaag brengen.”

 

Lees het hele artikel in ICT Health

  

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar